SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad je nastao kao projektna aktivnost Novosadskog ženskog centra 8. marta 2002. godine, a kao samostalno udruženje gradjana, odnosno nevladina neprofitna organizacija, postoji od novembra 2004. godine. Od 2010. u toku usklađivanja sa zakonom ime SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad, promenjeno je u SOS Ženski centar.

Misija SOS Ženskog centra:

Pružanje neposredne pomoći ženama i deci žrtvama nasilja u vidu emocionalne, informativne, psihološke i pravne podrške uz promociju, zaštitu, unapređenje položaja i prava žena, dece i omladine kao i razvijanje svesti o pravu na život bez nasilja i mogućnostima izlaza iz situacije nasilja u cilju prevencije.

Ciljevi Udruženja SOS Ženski centar:

• Neposredna pomoć ženama i deci žrtvama nasilja u obliku emocionalne, informativne, psihloške i pravne podrške
• Promocija, zaštita, unapređenje položaja i prava žena, dece i omladine
• Razvijanje svesti o pravu na život bez nasilja i mogućnostima izlaska iz situacije nasilja u porodici i van nje
• Psihološko i pravno savetovanje i promocija ljudskih prava, edukacija žena, dece i omladine u cilju prevencije
• Prevencija porodičnog nasilja i povećanje svesnosti građana o tom problemu
• Zastupanje interesa javnosti i sredine u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred nadležnim organima

Aktivnosti Udruženja SOS Ženski centar:

• SOS telefon – pružanje podrške putem telefonskog razgovora
• Psihološko i pravno savetovalište
• Preventivni i edukativni rad sa mladima
• Obuka za radioničarski rad
• Saradnja i razmena znanja i iskustava sa organizacijama iz zemlje i inostranstva
• Preventivne i informativno – edukativne aktivnosti za opštu javnost

Udruženje SOS Ženski centar je članica:

• Mreže Žene protiv nasilja u Srbiji
• Operativne mreže „ZORA” za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici na teritoriji grada Novog Sada,E-mail: kt.zora@gmail.com
• Mreže SOS telefona za podršku ženama žrtvama nasilja u Vojvodini
• NAPOR-a ( Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada)

SOS Ženski Centar