Zakazivanje individualnih susreta se vrši na broj telefona 069/19 36 899  svakog radnog dana od 10h do 21h.

SOS Ženski centar je neprofitabilna nevladina organizacija, jedina u Novom Sadu, koja jedanaest godina u kontinuitetu opravdava svoje postojanje svakodnevnim i humanim činom pružanja pomoći i podrške ženama sa iskustvom nasilja kroz razgovor putem telefona, besplatnim individualnim psihološkim i pravnim savetovanjem. Pored navedenih aktivnosti, organizacija se bavi i mladima, i kroz radioničarski rad koji se održava u srednjim i osnovnim školama edukuje učenike/ce o uzrocima, razlozima i posledicama porodičnog nasilja i na taj način vrši primarnu prevenciju.

SOS Ženski Centar