Tekst  je napisan  u okviru projekta “Iskoristi svoj maksimum” koji je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu a cilj projekta je bio podizanje svesti o prevenciji mentalnog zdravlja kod mladih.

Stres

 

U savremenom društvu stres je sve prisutniji s obzirom da se sve češće pred pojedinca stavlja niz stresnih faktora.  Današnje vreme zahteva od ljudi da budu brzi i efikasni na svim poljima, da obavljaju što više posla kako na samom radnom mestu tako i u privatnom životu. Ovo sa sobom nosi veliku količinu stresa, koji postaje sve zastupljeniji kako u samim životima ljudi, tako i u literaturi. Različiti autori nude različite definicije stresa, a ovo je jedna od njih: “Stres je adaptivni odgovor osobe na situacije i događaje koji postavljaju fizičke i/ili psihičke zahteve, a posredovan individualnim razlikama u proceni tih događaja“ (Popov, 2014 str.5) Stres nastaje pod uticajem stresora pod kojim se podrazumevaju svi nepovoljni događaji, situacije kao i same karakteristike posla koje dovode do stresnih reakcija, odnosno psihičkih i fizičkih posledica po individue.  Kada govorimo o stresu, stres se deli na:

  • Distres i to je stres protiv koga se borimo. Ukoliko traje kratko dovodi do psihičke patnje, a dugotrajnim delovanjem ili kraćim ali sa velikim intenzitetom daje štetne posledice po fizičko i psihičko zdravlje osobe.
  • Eustres je koristan stres koji nas motiviše i podstiče na ostvarivanje ciljeva.

 

Simptomi stresa mogu da budu:

  • emocionalni (neadekvatne neprijatne emocije);
  • bihejvioralni kao što su preterana upotreba alkohola, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i lekova, preterano pušenje, prejedanje, preterano spavanje ili pak nesanica, gubitak apetita, socijalna izolacija.
  • kognitivni se manifestuju najčešće u teškoći donošenje odluka
  • fiziološki, glavobolja, bol u leđima, pojačano znojenje, konstantni umor i sl.

Sos ženski centar

 

 


 

SOS Ženski Centar