*Finansiranje medijske kampanje protiv nasilja u porodici
*Psihološko savetovalište
*Pravno savetovalište
*SOS telefon

 

 1. Gradska uprava za sport i omladinu
 2. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
 3. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
 4. Centar za socijalni rad Grad Novi Sad
 5. Telekom Srbija
 6. Rekonstrukcija ženski fond
 7. Gomeks
 8. Opportunity Bank
 9. Gradska uprava za socijanu i dečiju zaštitu
 10. The Global Fund for Women
 11. Grad Novi Sad
 12. Crvena linija
 13. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
 14. UN Women
 15. Balkanski fond za lokalne inicijative
 16. Ministarstvo Omladine i sporta
 17. Fakultet za menadžment Sremski Karlovci
 18. Ekumenska inicijativa žena Hrvatske
 19. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja


SOS Ženski Centar