Jača i snažnija ka novim iskustvim

Kroz dosadašnje iskustvo i individualni rad sa ženama sa iskustvom nasilja u savetovalištu SOS ženskog centra pokazano je da je terapijski rad delotvoran i da dovodi do promene, jer žene dobijaju podršku u različitim fazama procesa izlaska iz nasilja. SOS ženski centar do sada nije organizovao grupe podrške za žene sa iskustvom nasilja, kao ni grupno pravno savetovanje i edukaciju u ovoj oblasti za korisnice naših usluga. Zato smo želele korak dalje, jer nam je iskustvo pokazalo da je ženama često potrebno dodatno osnaživanje da bi mogle lakše da idu putem promene koja je započeta napuštanjem nasilnog odnosa.

Osluškujući potrebe naših korisnica želele smo da ponudimo jedan drugačiji pristup koji bi omogućio da se korisnice međusobno povežu i budu podrška jedna drugoj, da zajedno rade i jačaju u pravcu promene. Zato smo u okviru ovog projeka osmislile seminar koji je realizovan tokom četiri dana u posebno odabranom sigurnom prostoru. Osnovni cilj seminara je da se učesnice koje su prošle psihoterapijski rad u SOS ženskom centru steknu nova znanja i veštine, ojačaju proces lične integracije i kroz grupni rad i dinamiku razmene svoja iskustva i izgrade mrežu podrške. Teme u okviru seminara su:

Upravljanje vremenom: osvešćivanje vlastitog načina korišćenja vremena i pomoć u pronalaženju mehaniza za njegovo adekvatno korišćenje
Upravljenje stresom: prepoznavanje rizika u stresnim situacijama, ovladavanje strategijama suočavanje sa stresom i ovladavanje tehnikama relaksacije;
Partnerski odnosi: zdravi oblici postupanja i ponašanja u partnerskim odnosima
Emocionalna pismenost: razvijanje veština adekvatnog izražavanja emocija prema sebi i prema drugima;
Razvoj samopoštovanje: stvaranje pozitivne slike o sebi i poverenje u sopstveno opažanje, sudove, izbore i odluke
Jača i samopouzdanija težim boljem zaposlenju: kako da pronađem posao, kako da napišem dobar CV i motivaciono pismo, kako da se ponašam na intervijuu za posao, šta je mobing i kome da se obratim u slučaju mobinga
Ljudska prava: koja su ljudska prava, šta s onima koji ih krše, uloga institucija.
Podizanje motivacije: kako povećati vlastitu motivaciju, kako preuzeti kontrolu nad vlastitim životom , određivanje vlastitih potreba i definiranje ciljeva.

Pored toga, kroz informisanje javnosti o projektu, organizovanje javne debate, distribuiranje brošure, ukazaćemo na važnost i značaj teme nasilja nad ženama, skrenuti pažnju na probleme sa kojima se žene koje su izložene nasilju suočavaju, na važnost podrške i osnaživanja, a građani/ke koji prisustvuju tribini dobiće relevantne informacije, kada je reč o ovoj temi, imati priliku da uvide svoje predrasude i steći uvid u to koje vrste pomoći postoje i na koji način oni sami ili neko njima blizak mogu dobiti pomoć i zajedničku podršku u slučaju takvog iskustva. Želimo da pošaljemo poruku da se o nasilju ne ćuti i kontinuiranim i zajedničkim radom možemo otvoriti put promeni.

Realizacija projekta počela je aprilu 2017 i trajaće do 31. 08. 2017.

Projekat je podržala

„Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz svoje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.”
SOS Ženski Centar