Udruženje SOS Ženski centar je članica

» Mreže Žene protiv nasilja u Srbiji, web adresa: http://www.zeneprotivnasilja.net/
» Mreže SOS telefona za podršku ženama žrtvama nasilja u Vojvodini
» NAPOR-a (Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada); http://www.napor.net/
» Operativne mreže „ZORA” za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici na teritoriji grada Novog Sada, E-mail: kt.zora@gmail.com

 

SOS Ženski Centar