Nisi sama

 

OCD su često prva karika u prepoznavanju situacije nasilja i odlučivanja da se nasilje prijavi i potraži pomoć. S toga smatramo da je postojanje specijalizovanih usluga neophodno kao vid relevantne pomoći i podrške žrtvama nasilja koje su najčešće devojke i žene (u preko 90% slučajeva porodičnog nasilja). Ono što je ključno jeste  da su usluge besplantne, kontinuirane, kreirane u skladu sa potrebama ciljne grupe i da budu dovoljno prepoznate kao resurs lokalne zajednice kroz medijsku promociju informisanje građana/ki u lokalnoj zajednici. Zahvaljujući projektu Nisi sama SOS ženski centar u kontinuitetu nudi usluge

  •  specijalizovanog SOS telefon koji je i namenjen svim ženama i devojkama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja. Vreme u okviru kojeg obučene konsultantkinje pružaju korisnicama emotivnu podršku je svakog radnog dana od 17 do 21 sat. Korisnice mogu dobiti informacije o oblicima, vrstama i posledicama nasilja, upoznati se sa svojim pravima kao i sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici.
  • usluge psihološkog savetovališta koje su besplatne i individualne za sve korisnice. Svaka druga žena  i devojka koje nam se obraćuju putem telefona pokazuje potrebu za kontinuiranom stručnom podrškom tokom procesa izlaska iz nasilja, tokom procesa oporavka, tokom procesa donošenja odluke da li će prijaviti nasilje, kao i tokom procesa institucionalne pomoći. Korisnica tu podršku ostvaruje u individualnom radu sa terapeutkinjom psihološkog savetovališta.
  • grupe samopomoći su nastale na osnovu uvida stručnog tima SOS ŽC, jer nam je iskustvo u radu sa ženama pokazalo da je grupna dinamika podsticajna za sam proces oporavka.. Projektom su predviđene dve grupe samopomoći, po 10 žena u okviru grupe, koje se sastaju dva puta mesečno.

Projektom je predvidjena izrada vodiča za rad na SOS telefonu, priručnika za savotodavni rad sa ženam sa iskustvom nasilja i vodiča za rad sa grupama samopomoći koji će biti dostupni stručnjacima koji direktno rade sa ženama sa iskustvom nasilja.

Realizacija projekta počela je jula 2017 i trajaće do 31. 12. 2017.

 

Projekat je podržalo

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

SEKTOR ZA BRIGU O PORODICI I SOCIJALNU ZAŠTITU

SOS Ženski Centar