Mentalno zdravlje

Postoji veliki broj definicija i rasprava o tome šta mentalno zdravlje zapravo predstavlja. Jedna od definicija mentalno zdravlje izjednačava sa stanjem psihološkog blagostanja, u kojem je osoba u stanju da ostvaruje svoje ciljeve u skladu sa raspoloživim resursima. Ovo stanje se takođe i odnosi na individualni kapacitet suočavanja sa stresom, i odgovaranjem na izazove bez…

,,ISTINITE PRIČE SA BLISKOG ISTOKAˮ i poseta Šidu

Centar za omladinski rad u saradnji sa udruženjem Omladina Jazas Novi Sad i partnerima, Kancelarijom za mlade grada Subotice i udruženjem ,,Razvojno edukativnog centra za decu i mlade MALI PRINC 2010ˮ iz Šida došli su na ideju da, zajedno sa dvadeset mladih iz Šida, realizuju događaj koji bi zbližio izbeglice i migrante koji se nalaze…

Aspekti partnerskih veza

U radu sa parovima osnovni cilj je kod partnera razvijati veštine, stavove i strategije koje su parovima potrebne kako bi obezbedili zadovoljavajuću i stabilnu vezu kao osnov za kreiranje porodice (Gordon, Temple& Adams, 2005). Da bi se obezbedila stabilnost i zrelost veze potrebno je da svi aspekti veze budu pre svega prepoznati,a kasnije i razvijeni….

Realizovan projekat pod nazivom “Projektno rešenje”

Jedan od najčešćih instrumenata prikupljanja sredstava za rad nevladinih organizacija i neformalnih grupa mladih je priprema projektnih predloga i iznalaženje finansijskih sredstava za njihovu realizaciju.. Upravo iz ovih razloga SOS Ženski centar je organizovao obuku koju je prošlo dvanaestoro mladih sa ciljem da steknu znanja i veštine koje su im neophdne za upravljanje projektnim ciklusom….

SOS Ženski Centar