Sve žene koje su u situaciji nasilja, a koje se obrate SOS ženskom centru, mogu dobiti besplatnu uslugu pravnog savetovanja. Pravno savetovanje uključuje  pisanje tužbi i podnesaka u zavisnosti od potrebe. Pravno savetovanje se može obavljati u individualnom susretu ili putem telefona i ono u proseku traje oko sat vremena.

Zakazivanje pravnog savetovanja svakog radnog dana od 17h do 21h na broj telefona  SOS ženskog centra 021/422 740.

 

SOS Ženski Centar