PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ovim putem pristajem da se podaci koji se odnose na: ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa, škola/fakultet/kompanija, razred/godina studija/radno mesto, adresa, biografija, fotografija, video zapis sa ličnim predstavljanjem koriste u svrhu konkursa. Podaci će se koristiti isključivo radi analize prijavljenih. Predmetni podaci se neće prenositi i čuvaće se 10 godina. Klijent ne snosi troškove obrade i obaveštenja.

 

SOS Ženski Centar