Glavni cilj SOS savetovališta jeste promocija mentalnog zdravlja i podrška ženam da poboljšaju kvalitet svog života kao i svoje potencijale za napredak u različitim sferama života. Želimo da svaka osoba prepozna svoje mogućnosti, izrazi svoju individualnost, ostvaruje ciljeve koje je sama odredila, adekvatno se suoči sa stresom, ima sposobnost da uspostavi harmonične odnose sa drugim ljudima i realizuje sopstvene intelektualne i emocionalne kapacitete.

Usluge psihološkog savetovališta SOS ženskog centra su pre svega namenjeme ženama i devojkama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja, kao i ženama koje su izašle iz situacije nasilja i kojima je potreban dodatni vid osnaživanja i podrške. Takođe usluge psihološkog savetovališta su namenjene i mladima koji su bili ili su u situacijama nasilja, kao i mladima koji nailaze na poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju.

Zakazivanje individualnih susreta se vrši na broj telefona SOS ženskog centra 065/66 62 144  svakog radnog dana od 10h do 21h.

 

SOS Ženski Centar