Jedan od najčešćih instrumenata prikupljanja sredstava za rad nevladinih organizacija i neformalnih grupa mladih je priprema projektnih predloga i iznalaženje finansijskih sredstava za njihovu realizaciju.. Upravo iz ovih razloga SOS Ženski centar je organizovao obuku koju je prošlo dvanaestoro mladih sa ciljem da steknu znanja i veštine koje su im neophdne za upravljanje projektnim ciklusom.

 

SOS Ženski Centar