1. ”Pokreni-promeni” podržano od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu (2007)
2. ”Žurbanizacija’‘podržano od strane Opštine Titel, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu (2007)
3. “Sinergija” podržan od Rekonstrukcije ženskog fonda (2008)
4. ”Projektni menadžment i pisanje projektnog predloga” podržan od Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (2008)
5. ”Letnja škola nenasilja i medijacije 2”  podržan od Coca Cola Hellenic, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu (2008)
6.”Sinergija”  ekonomsko osnaživanje žena (Banka Intesa,2008)
7. “Da bude bolje uz malo volje“ podržan od Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu (2009)

8. “Mala škola za velike ljude 3” u okviru koje je edukovano 1200 srednjoškolaca/ki u Novom Sadu, Somboru, Šapcu, Gložanu, Sremskim Karlovcima (2009)
9. „Potrebe mladih iz oblasti Socijalne zaštite u Novom Sadu“– istraživanje potreba i problema mladih sa teritorije Grada Novog Sada u oblasti socijalne politike prema mladima (2010)
10. “Gde su žene – tu je čarolija”-projekat finansiran od strane Rekonstrukcija – Ženski fond (2011)
11.“Surfuj sigurno”-finansirano od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu (2011)
12.”Prevencija nasilja i prihvatanje razlika”-finansirano od strane italijanske regije Emilije Romanje, opštine Ređo Emilije, Ređo nel Mondo i Grada Novog Sada (2011)
13. Partneri na projektu “Svi pod kišobran” organizacije Prevent, finansiranog od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada(2011)
14. Pokretanje kampanje “Samo zajedno možemo” u okviru programa Uspešni faundrejzing Balkanskog fonda za lokalne inicijative (2011)
15.”Prepoznaj nasilje–reaguj” finansirano od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku i UNDP-a(2011)
16.”Jednakost – tome težim!” finansirano od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu (2012)
17.“Lajkuj siguran internet” finansirano od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada (2012)
18.“SOS Savetovalište” finansirano od Kooperative holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu, kroz Program socijalne tranzicije koji se sprovodi u partnerstvu sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative (2012)
19.Partneri na projektu “Uspostavljanje SOS telefona Vojvodina – Unapređenje usluga pomoći ženama koje su pretrpele nasilje” čiji je nosilac Udruženje građanki i građana “Centar za podršku ženama” iz Kikinde (2012)
20. „SOS Savetovalište 2“ podržan od strane Global Fond for Women (2013)
21. „Ako hoćeš – možeš…“ Projekat je podržan od strane Grada Novog Sada, Gradske uprave za sport i omladinu-Kancelarije za mlade (2013)
22. „Sveobuhvatna podrška ženama sa iskustvom nasilja“ Projekat je podržan od strane Naftne industrije Srbije u okviru konkursa Zajednici zajedno. (2013)
23. „Druga strana žene“ Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u okviru realizacije Lokalnog akcionog plana za mlade u AP Vojvodini (2013)
24. „Prevencija nasilja putem rodno zasnovane medijacije“ Projekat je finansiran od strane Gradska uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade (2013)
25. „Unapređenje kapaciteta SOS Ženskog centra za pružanje jedinstvene usluge SOS telefon Vojvodina“ podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (2013)
26. „Podrška ženama sa iskustvom nasilja“ program Ujedinjenih nacija za razvoj u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija u Srbiji „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ (2014)
27. Partneri na projektu „Unapređenje usluga za žene sa iskustvom nasilja na teritoriji Vojvodine “ Ambasada Norveške (2014)
28. „Reci Ne“ Podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (2014)
29. „Projektno rešenje“ projekat je finansiran od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade (2014)
30. „Prihvatam razlike – stop diskriminaciji“ projekat je finansiran od strane Gradska uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade (2014)
31.Ostvarena generalna podrška Rekonstrukcije ženski fond za kontinuirano pružanje usluga (2015)
32. “Koliko znam” Projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (2015)
33. Partneri na projektu Autonomnog ženskog centra „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ u podržan od strane UNTF-a (2016)
34. „Iskoristi svoj maksimum“ sa ciljem prevencije mentalnog zdravlja mladih podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada (2016)
35. Ostvarena generalna podrška od strane Rekonstrukcije ženski fond (2017)

SOS Ženski Centar