Savetodavno terapijske – socijalno edukativne usluge!

Projektom je omogućena kontinuirana dostuponost usluga u oblasti sekundarne i tercijalne prevencije rodno zanovanog nasilja pre svega porodičnog i partnerskog. Usluge koje su podržane projektom su:

Podrška putem specijalizovan SOS telefona, koji je namenjen ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja, ženama koje su izašle iz situacije nasilja, ali im je potrebna dodatna stručna podrška. Vreme u okviru kojeg obučene konsultantkinje pružaju korisnicama emotivnu podršku je svakog radnog dana od 17 do 21 sat. Korisnice mogu dobiti informacije o oblicima, vrstama i posledicama nasilja, upoznaju se sa svojim pravima kao i sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici,
Podrška putem savetodavno-terapijskog rada koji je takođe namenjene ženama u situaciji nasilja, kao i ženama u procesu izlaska iz nasilja. Pored toga uslugepsihološkog savetovališta su namenjene i mladima koji su bili ili su u situacijama nasilja. Svaki susret je individualan i besplatan,
Podrška putem grupe samopomoći koje su nastale na osnovu uvida stručnog tima SOS ŽC da je ženama često potrebno dodatno osnaživanje da bi mogle lakše da idu putem promene koja je započeta napuštanjem nasilnog odnosa. Proces oporavka različito traje, individualan je, a naše iskustvo u radu sa ženama pokazuje da je grupna dinamika podsticajna za sam proces oporavka. Programom je predviđena grupa od 10 žena koje se sastaju dva puta mesečno.

Realizacija projekta počela je aprilu 2017 i trajaće do 31. 08. 2017.

Projekat je podržan od strane
GRADSKE UPRAVE ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU
Grad Novi Sad

SOS Ženski Centar