Specijalizovan SOS telefon pre svega je namenjen ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja, ženama koje su izašle iz situacije nasilja ali im je za nove korake potrebna pravna, socijalna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći, ali isto tako i deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situacijama nasilja.

Vreme u okviru kojeg obučene konsultantkinje iz SOS-a pružaju emotivnu podršku je svakog radnog dana od 17h do 21h, a pored toga korisnice mogu dobiti informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja i upoznaju se sa pravima koje se odnose na zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, kao i sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i drugih oblicima rodno zasnovanog nasilja.

 

SOS Ženski Centar