SOS Ženski Centar

Organizaciona struktura


Koordinatorka SOS ženskog centra: Dipl. psihološkinja Ivana Perić
Master psihološkinja SOS ženskog centra Milana Popović
Dipl. psihološkinja SOS ženskog centra Jelena Vesić
Dipl. psihološkinja SOS ženskog centra Miona Minarski
Master psihološkinja SOS ženskog centra Marijana Božović
Master psihološkinja SOS ženskog centra Lana Smiljanić
Lekarka opšte prakse SOS ženskog centra Dr Tatjana Smiljanić
Adresa: Bulevar Oslobođenja 91, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Telefon: 069/19 36 899
Email: soskonsultacije@gmail.com
Kategorija: Psihološko savetovalište


Advokatica SOS ženskog centra Dušica Šoštarić Blagojević
Pravnica SOS ženskog centra Zorka Tošić
Adresa: Bulevar Oslobođenja 91, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Telefon:  021/422-740
Email:konsultacije@sosns.org.rs
Kategorija: Pravno savetovalište

Menadžerka online zajednica Mihaela Bojić
Lektura i korektura Marijana Božović
Dizajn i fotografija _________
Tekstovi i obrada Slobodanka Lazić, Danica Marković
Internet marketing ____________
Adresa: Bulevar Oslobođenja 91, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Telefon:  021/422-740
Email: it@sosns.org.rs
Kategorija: Informacione tehnologije

Dipl. psihološkinja SOS ženskog centra Ivana Perić
Dipl. psihološkinja SOS ženskog centra Jelena Vesić
Master psihološkinja SOS ženskog centra Milana Popović
Adresa: Bulevar Oslobođenja 91, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Telefon:  021/422-740
Email: office@sosns.org.rs
Kategorija: Logistika i administracija

U SOS ženskom centru na SOS telefonu trenutro radi 8 aktivnih volonterki.


 

SOS Ženski Centar