Dipl. psihološkinja Ivana Perić  Koordinatorka SOS ženskog centra, transakciona savetnica i licencirana psihološkinja u oblasti socijalne zaštite. Osnovne studije završila je u Beogradu 2012 godine. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa ženama i decom sa iskustvom porodičnog nasilja u vidu pružanja emotivne i informativne podrške, kao i savetodavno-terapijskog rada. U SOS ženskom centru je od 2013. godine kada je završila osnovnu i naprednu obuku. Od septembra 2016. godine je zastupnica SOS ženskog centra. U oktobru 2016. godine učestvovala je na Kongresu psihoterapeuta Srbije sa temom „Dinamika muškog partnerskog nasilja u kontekstu transakcione analize“. Završila je obuka za rad sa ženama sa iskustvom traume seksualnog nasilja 2015 godine.

Master psihološkinja SOS ženskog centra Milana Popović – Koordinatorka psihološkog savetovališta u SOS ženskom centru i poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa osobama sa iskustvom nasilja. Završila je master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Psihološka savetnica i terapeutkinja u edukaciji Integrativno psihodinamske psihoterapije O.L.I. centar. Zavšila je edukaciju iz partnerskog, predbračnog i bračnog savetovanja, kao i edukaciju za grupni rad sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju u centru ”Harmonija”. Vodi grupe samopomoći za žene sa iskustvom nasilja, kao i individualne seanse.

Dipl. psihološkinja SOS ženskog centra Jelena Vesić – Studije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa osobama sa iskustvom nasilja, putem SOS telefona, individualnih seansi i grupa samopomoći. Psihoterapeutkinja u edukaciji, Transakcione analize, Psihopolis Instituta. Završila je obuku za rad sa ženama sa traumom seksualnog nasilja. Edukaciju iz partnerskog, predbračnog i bračnog savetovanja, kao i edukaciju za grupni rad sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju u centru ”Harmonija”.

Master psihološkinja SOS ženskog centra Zorana Vesić – Završila je Master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odsek Psihologija. Psihoterapeutkinja u edukaciji, praktičarka transakcione analize, Psihopolis centar. Poseduje iskustvo u radu sa decom i adolescentima (procena manipulativno-kognitivnih sposobnosti, procena psihomotornog razvoja), kao i iskustvo u radu sa odraslima. Poseduje i edukaciju iz oblasti sportske psihodijagnostike. Završila je obuku (AŽC-a) za rad sa ženama sa iskustvom nasilja, višegodišnja članica SOS ženskog centra.

Dipl. psihološkinja SOS ženskog centra Miona Minarski

Master psihološkinja SOS ženskog centra Lana Smiljanić – Dugogodišnja volonterka u SOS ženskom centru i poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa osobama sa iskustvom nasilja, putem telefona, individualnog savetovanja, grupa samopomoći. Završila je master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Psihoterapeutkinja u edukaciji, Transakcione analize, Psihopolis Instituta. Pohađala je seminar za rad sa adolescentima, kao i za rad sa potencijalnim usvojiteljima. Ima iskustva u primeni vršnjačke medijacije.

Lekarka opšte prakse SOS ženskog centra Dr Tatjana Smiljanić – Doktorka medicine, psihoterapeutkinja.
Ima višegodišnje iskustvo u radu i kao doktorka i kao psihoterapeutkinja. Zaposlena je kao lekar u Domu zdravlja i volonterka je u Dnevnom centru za decu i roditelje. Aktivna je u Psihoterapijskoj sekciji Srpskog lekarskog društva. Studije je završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a edukaciju za psihoterapeutkinju u psihoanalitičkoj psihosomatskoj psihoterapiji u Beogradu. U edukaciji je iz Transakcione analize u Novom Sadu.

Adresa: Bulevar Oslobođenja 91, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Telefon: 069/19 36 899
Email: soskonsultacije@gmail.com
Kategorija: Psihološko savetovalište

 


Advokatica SOS ženskog centra Dušica Šoštarić Blagojević
Pravnica SOS ženskog centra Zorka Tošić

Adresa: Bulevar Oslobođenja 91, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Telefon:  021/422-740
Email:konsultacije@sosns.org.rs
Kategorija: Pravno savetovalište

U SOS ženskom centru na SOS telefonu trenutno radi 14 aktivnih volonterki.


 

SOS Ženski Centar