Ukoliko želite da postanete  volonterka SOS ženskog centra, popunite polja i priložite CV – svi podaci smatraju se strogo poverljivim i koristiće se samo u svrhe selekcije kadrova uz Vaše odobrenje. Podaci neće biti predmet razmene sa trećim licima. Oni se čuvaju u bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju lične podatke kandidata.

Vaš kontakt telefon


Priložite Vaš CV* (obavezno)

Pristajem da se moji podaci koriste za potrebe selekcije kadrova.

(pročitajte šta znači pristajanje na korišćenje podataka za potrebe selekcije kadrova)

 

SOS Ženski Centar